Phùng Quốc H iển Rating: 7.6 / 10 896 Người đánh Giá 562

Tiểu sử

Đăng bởi: Ban Biên Tập ngày: 30/11/2011 9:40 pm

Tiểu sử Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển

    Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Họ và tên khai sinh:  Phùng Quốc Hiển

Họ và tên thường gọi:  Phùng Quốc Hiển

Giới tính:  Nam

Ngày sinh:  6/4/1958

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo:  Không

Quê quán:  Xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Nơi cư trú (nơi ở hiện nay):  635 đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Trình độ học vấn:  Tiến sĩ

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử):  Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay):  Uỷ viên BCH TW Đảng, Uỷ viên UBTVQH, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc:  Uỷ ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào Đảng:  20/10/1986     Ngày chính thức:  20/10/1987

Khen thưởng:  Huân chương Lao động hạng 3

Kỷ luật:  Không

Trước đó là đại biểu hội đồng nhân dân khoá, cấp (nếu có):  Đại biểu HĐND cấp tỉnh

Đại biểu Chuyên trách:   Có